سبدخرید 0
سبد خرید
تعداد: 1 عدد
قیمت: 190000ريال

روش ریست و کالیبره کردن ساعت های جی شاک خانواده GA-100 تا GA-300

    دوشنبه 30 دی
 
آموزش ریست کردن ساعت

ابتدا در حالتی که ساعت در حال نمایش زمان و روز خود هست دکمه ADJUST را چند ثانیه فشار می دهید.

با دکمه FORWARD  و REVERSE گزینه UTC ساعت مبدا را بیابید.     نکته: زمان دقیق UTC را از می توانید از اینجا بیابید

سپس دکمه MODE را بزنید وارد DSTمی شود که غیر فعال است

دکمه MODE را بزنید وارد قسمت تنظیم ثانیه می شوید که با زدن دکمه FORWARD می توانید ریست نمایید.

دکمه MODE را بزنید و دیگر تنظیمات دقیقه و ساعت و در قسمت بعد سال،‌ روز و ماه را به همین ترتیب انجام بدهید.

پس از پایان تنظیمات دکمه ADJUST را فشار بدهید. در این حالت ساعت باید تنظیم شود و ساعت دیجیتال و عقربه ای باید زمان UTC را نمایش دهند اما اگر ساعت عقربه ای زمان دیگری را نمایش می داد و کالیبره نبود باید ساعت عقربه ای را کالیبره کرد.

کالیبره کردن ساعت عقربه ای با دیجیتال

برای کالیبره کردن ساعت عقربه ای با دیجیتال دکمه FORWARD را چند ثانیه نگه دارید که حرف H SET که تنظیم عقربه های ساعت مفهوم دارد وارد می شوید.

سپس با زدن دکمه MODE عقربه های ساعت تکان می خورد و حرکت می کند.

اگر عقربه ها به غیر از ساعت ۱۲ ایستادند می بایست با دکمه های  FORWARD و REVERSE عقربه های دقیقه و ساعت را برروی ۱۲ نگه دارید.

دکمه های REVERSE و FORWARD دو حالت برای حرکت دارند در صورت ۳ ثانیه نگه داشتن آنها سرعت یکنواخت به صورت ممتد دارند و اگر به صورت فشار های کوتاه مدت باشد دقیقه به دقیقه یا یکی یکی حرکت خواهد نمود.

پس از تنظیم بر روی ۱۲ دکمه ADJUST را می فشاریم که موجب می شود عقربه ها زمانی که دیجیتال نشان می دهد را نمایش دهند.

حالا برای تنظیم شهر خود در حالت اصلی با 5 ثانیه نگهداشتن دکمه ADJUST می توانید شهر مورد نظر خود را از UTC به THR که مخفف تهران هست تغییر دهید و با زدن دکمه ADJUST زمان اصلی ساعت خود را ذخیره کنید

بهتر است که برای ریست کردن ساعت  از زمان UTC استفاده کنید و از انتخاب دیگر شهر ها استفاده ننمایید چرا که کلیه ساعت های دنیا بر حسب UTC تنظیم شده اند.

این تنظیمات در مدل های GA-100,GA-110, GA-150,GA-200, GA-210, GA-300 کاربرد دارد.